Vánoční spaní ve škole

20.12.2017 11:10

Dne 15.12. se 50  žáků  od nulté až do čtvrté třídy zúčastnilo akce spaní ve škole.

Děti si v tělocvičně školy nejdříve řádně zařádily, poté jim přivezli k večeři pizzu a maminky napekly další občerstvení na "dojezení."

Večer se promítala vánoční pohádka a všechny děti si zalezly spokojeně do spacáků.

Věříme, že děti si svou odměnu užily a budeme se těšit na příští akci, kde se jistě setkáme zase s jinými vybranými žáky.

Foto z akce zde.