Příspěvek SRPŠ pro školní rok 2014/2015

05.10.2014 21:33

Příspěvek pro školní rok 2014/2015 činí 150 Kč na žáka.