Členské příspěvky pro školní rok 2017/2018

01.11.2017 22:12

I pro letošní školní rok jsou členské příspěvky stanoveny na 150 Kč za každého žáka.

Peníze budou použity na podporu školních i mimoškolních aktivit našich žáků, na akce školy i spolku, odměny pro žáky apod.