Vítejte na webu spolku rodičů

při ZŠ Gen. Janka

 

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Gen. Janka v Ostravě Mariánských Horách (SRPŠ) by rádo bylo významným partnerem a pomocníkem školy. Mezi jeho hlavní cíle patří koordinace a sjednocování působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

Náplní spolku je všemožně podpořit školní aktivity, školní výlety, zájmové kroužky a jiné aktivity pro děti. Naším zájmem je zajistit prostředky pro tyto akce a na těchto stránkách vás informovat o tom, kam je investujeme.

Odměnou nám všem budou naše spokojené děti:-).

 

 

Novinky

20.11. - schůzka SRPŠ

19.11.2018 07:54
Zápis č. 2 - SRPŠ.docx (16415)

1.11.2018 - setkání členů SRPŠ

07.11.2018 07:30
Zápis č. 1 - SRPŠ.docx 

Vánoční spaní ve škole

20.12.2017 11:10
Dne 15.12. se 50  žáků  od nulté až do čtvrté třídy zúčastnilo akce spaní ve škole. Děti si v tělocvičně školy nejdříve řádně zařádily, poté jim přivezli k večeři pizzu a maminky napekly další občerstvení na "dojezení." Večer se promítala vánoční pohádka a všechny děti si zalezly...

Čerpání příspěvků

06.11.2017 22:16
Obsah čerpání příspěvků za loňský rok naleznete zde.

Členské příspěvky pro školní rok 2017/2018

01.11.2017 22:12
I pro letošní školní rok jsou členské příspěvky stanoveny na 150 Kč za každého žáka. Peníze budou použity na podporu školních i mimoškolních aktivit našich žáků, na akce školy i spolku, odměny pro žáky apod.